Dorobek naukowy Zakładu odejmuje liczne publikacje, patenty i zgłoszenia patentowe jak również wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Badania finansowane są z różnych projektów oraz środków statutowych. 


PUBLIKACJE


PROJEKTY


PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE


KONFERENCJE