Poniżej przedstawiamy propozycje tematów prac dyplomowych 2017/18:


Promotor: prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak

    Temat
     
praca magisterska  

1.  „Nowe azopolimery dla nowoczesnych technologii” – praca do realizacji w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu.

2. „Supramolekularne polimery fotochromowe”– praca do realizacji w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu.

3. „Badanie wpływu przygotowania warstwy aktywnej na właściwości fotowoltaiczne ogniw słonecznych”praca do realizacji w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu

4. „Badanie zdolności do elektroluminescencji związków zawierających imid naftalenowy” – praca do realizacji w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu.

5. „Synteza i charakterystyka nowych azometinoimidów dla optoelektroniki” - praca do realizowacji w Zakładzie Chemii Polimerów UŚ, opiekun mgr inż. Sonia Kotowicz.

     
praca inżynierska/
licencjacka
    -

 


Promotor: dr inż. Mateusz Korzec

    Temat
     
praca magisterska   „Synteza i właściwości fizykochemiczne podstawionych w pierścieniu pochodnych naftalenodiimidów”.
     
praca inżynierska/
licencjacka
  „Synteza bromo- oraz 2,6-dibromo naftalenodiimidów"

Promotor: dr inż. Marcin Libera

    Temat
     
praca magisterska  

1. „Nowe kopolimery statystyczne do konstruowania nanocząstek wykorzystywanych w terapii antynowotworowej”

2. „Micele polimerowe do zastosowania w medycynie i katalizie”

     
praca inżynierska/
licencjacka
   „Synteza i charakterystyka kopolimerów blokowych ulegających samoorganizacji do nanocząstek”

 

Dotychczasowe prace dyplomowe, realizowane w Zakładzie Chemii Polimerów.