Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna
Wydział: Biologii i Ochrony Środowiska
Kierunek: Biotechnologia
Rodzaj zajęć: Ćwiczenia Laboratoryjne
Rok: I, Semestr: I,
Czas trwania zajęć: 45 h


 

 INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ

 

laboratorium 1 Regulamin BHP. Pokaz szkła. Technika pracy laboratoryjnej.
laboratorium 2 Roztwory. (Kartkówka)
laboratorium 3 Chromatografia i ekstrakcja.
laboratorium 4 Typy reakcji chemicznych.
laboratorium 5 Kinetyka chemiczna. (Kolokwium I)
laboratorium 6 Równowaga chemiczna.
laboratorium 7 Stężenie jonów wodorowych - pH. Roztwory buforowe.
laboratorium 8 Hydroliza soli.
laboratorium 9 Reakcje kationów i anionów. (Kolokwium II)
laboratorium 10 Reakcje kationów i anionów cd.
laboratorium 11 Rozdział  i wykrywanie kationów w roztworze wodnym. (Kolokwium III). Zajęcia praktyczne
laboratorium 12 Analiza ilościowa. Miareczkowanie alkacymetryczne. Zajęcia praktyczne
laboratorium 13 Zajęcia dodatkowe. Zaliczenia

 


Literatura:

1) Pajdowski L. 1998. Chemia ogólna, PWN. Warszawa.

2) Lipiec T., Szmal Z. 2002. Chemia analityczna, PZWLA, Warszawa.