Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu Chemii Polimerów w roku akademickim 2017/2018:


prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak 

 

zimowy:

Chemia Ogólna - Laboratorium.
Biotechnologia

letni:

Materiały Polimerowe w Budownictwie - Wykłady i konwersatorium.

Surowce i procesy - Wykład.

Pracownia Magisterska B - Chemia budowlana.

Analiza leków - Laboratorium.


dr hab. inż. Zbigniew Grobelny 

zimowy:

Chemia Ogólna - Laboratorium.
Biotechnologia

Chemia - Wykład i laboratorium.
Fizyka


letni:

Polimery Organiczne i Nieorganiczne - Wykład specjalistyczny.


dr Marzena Podgórna zimowy:  

Chemia Ogólna - Wykłady.
Biotechnologia

Podstawy Chemii - Konwersatorium.
Chemia


dr inż. Mateusz Korzec 

zimowy:

Chemia Ogólna - Laboratorium.
Biotechnologia

letni:

Poszerzona Chemia Organiczna - Laboratorium.


dr inż. Marcin Libera zimowy:

Chemia Ogólna - Laboratorium.
Biotechnologia

Podstawy Chemii - Laboratorium.
Chemia


letni:

Polimery w Medycynie - Wykład monograficzny.