Otwarte przewody doktorskie


 • Sonia Kotowicz 
  Temat pracy: "Otrzymanie i badania fizykochemiczne związków z układami wiązań π-sprzężonych projektowanych do potencjalnych zastosowań w organicznej elektronice."
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak

 

 • Katarzyna Bijak 
  Temat pracy: "Nowe związki małocząsteczkowe i polimery dla potencjalnych zastosowań jako materiały luminescencyjne."
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak

 

 

Obronione prace doktorskie


2017


 • Jolanta Konieczkowska
  Temat pracy: "Nowe fotoadresowalne polimery: badanie wpływu budowy chemicznej na właściwości w tym indukowane światłem spolaryzowanym." 
  Praca realizowana w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu.
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak

 


2015


 •  Małgorzata Wiącek
  Temat pracy: "Modyfikacja chemiczna polistyrenu w celu ograniczenia jego palności."
  Wykonana we współpracy z firmą Synthos S.A. w Oświęcimiu.
  Promotor: dr hab. inż. prof. UŚ Ewa Schab-Balcerzak

 


2014


 • Marzena Grucela
  Temat pracy: "Nowe związki zawierające pierścienie imidowe lub/i wiązania iminowe: synteza i badanie wybranych właściwości fizycznych."
  Promotor: dr hab. inż. prof. UŚ Ewa Schab-Balcerzak