Seminarium Magisterskie B- Technologia Chemiczna, Chemia Polimerów
I Materiałów Nieorganicznych


Seminarium Prof. Ewy Schab-Balcerzak odbędzie się 18 maja 2017 roku
w sali 73 przy ulicy Szkolnej 9 o godzinie 12.30.