2017


Prezentacje ustne

59.  Marcin Libera, "Polimerowe kompozyty funkcjonalne", Marine Industry Forum, 11.11.2017, Katowice

58. Marcin Libera, Katarzyna Bednarczyk, „Chemia wody”, Konferencja naukowa inaugurująca projekt: Rekultywacja Śródmiejskiego Zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia, 25.09.2017, Blachownia

57. E. Schab-Balcerzak, 60 zjazd Polskiego towarzystwa Chemicznego. Wrocław. 16-21.09.2017 

56. Marcin Libera, Katarzyna Bednarczyk, „Przewodzące kompozyty poliuretanowe oparte na gwieździstych, amfifilowych poliolach”, XXIII Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów, 10-13.09.2017, Świeradów-Zdrój

55. M. Korzec, E. Schab-Balcerzak "Synteza i właściwości pochodnych 2,6-dialkino naftalenodiimidów", Ogólnopolska Konferencja Kryształki Molekularne, 06-08.09.2017, Warszawa.

Prezentacje plakatowe

54. M. Korzec, E. Schab-Balcerzak "AZOMETINY – SYNTEZA, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE W BIOLOGII ORAZ ORGANICZNEJ ELEKTRONICE", 60 zjazd Polskiego towarzystwa Chemicznego. Wrocław. 16-21.09.2017 

53. Katarzyna Bednarczyk, Marcin Libera, Ewa Schab-Balcerzak, „Mikrokapsułki z kopolimerów trójblokowych jako nośniki katalizatorów”, V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 11-12.05.2017 

52. Katarzyna Bednarczyk, Marcin Libera, Aleksandra Waligówa, Krystyna Tyrpień-Golder, “Chromatographic examination of feather-tipped wax anesriformes feathers”, 24TH International Sympozjum on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques, Spot/Gdańsk, 10-13.09.2017

51. Katarzyna Bednarczyk, Marcin Libera, Aleksandra Waligówa, Krystyna Tyrpień-Golder, “Chromatographic examination of feather-tipped wax anesriformes feathers”, XI Polska Konferencja Chromatograficzna, Spot/Gdańsk, 10-13.09.2017

50. Katarzyna Bednarczyk, Marcin Libera, Ewa Schab-Balcerzak, „Syntetyczne odpowiedniki naturalnych nanowarstw ochronnych piór blaszkodziobów”, XXIII Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów, Świeradów-Zdrój, 10-13.09.2017 

49. Katarzyna Bednarczyk, Marcin Libera, Andriy Horechyy, Ewa Schab-Balcerzak, „Mikrokapsułki z kopolimerów trójblokowych jako nośniki katalizatorów”, VI Ogólnopolska Konferencja Dla Młodych Naukowców Pomiędzy Naukami, Chorzów, 15.09.2017

48. S. Kotowicz, M. Siwy, S. Golba, K. Smolarek, E. Schab-Balcerzak, "Nowe  symetryczne azometiny jako związki elektroluminescencyjne", Ogólnopolska Konferencja Kryształki Molekularne 2017, 06-08.09.2017, Warszawa.

47. S. Kotowicz, S. Kula, M. Filapek, K. Smolarek, E. Schab-Balcerzak, „Związki małocząsteczkowe jako związki elektroluminescencyjne”, VI Ogólnopolska Konferencja Pomiędzy Naukami, 15.09.2017, Chorzów.


2016


Prezenatcje ustne 

46. M. Korzec, "Nowe fluorofory w obrazowaniu molekularnym", Miliard w patencie 3, Katowice, 26.11.2016.

45. S. Kotowicz, M. Siwy, A. Słodek, M. Filapek, E. Schab-Balcerzak, "Nowe azometiny z pierścieniami heterocyklicznymi", XX Ogólnopolska Konferencja "Kryształy Molekularne 2016", 12-16.09.2016, Kazimierz Dolny.

Prezentacje plakatowe

44. S. Kotowicz, M. Siwy, A. Słodek, M. Filapek, E. Schab-Balcerzak, "New Schiff bases  bearing bithiophene unit", Movement in Chemistry Central European  School on Physical Organic Chemistry, 06-10.06.2016, Przesieka.

43. S. Kotowicz, E. Grabiec, M. Siwy, M. Grucela, E. Schab-Balcerzak, "Fluorinated polyimides toward optoelectronic applications", Polymat 2016, 27-28.06.2016,  Zabrze.

42. S. Kotowicz, M. Grucela, E. Schab-Balcerzak, "Nowe azometinodiimidy z pierścieniami antracenowymi", 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 19-23.09.2016, Poznań.


2015


Prezentacje ustne

41. M. Wiącek. E. Schab-Balcerzak, "Chemical modification of polystyrene in order to reduce its flammahility", VI Konferencja Generacja Synthos, Wieliczka, 11-12.06.2015.


2014


Prezentacje ustne

40. M. Wiącek, E. Schab-Balcerzak, "Modyfikacja chemiczna polistyrenu w celu reduckji jego palności", IV Konferencja Generacja Synthos, Oświęcim, 23.04.2014.

39. M. Wiącek, E. Schab-Balcerzak, "Chemical modification o f polystyrene in order to reduce its flammahility", V Konferencja Generacja Synthos, Zakopane, 20-21.11.2014.

38. J. Konieczkowska, E. Schab-Balcerzak, “Nowe poliimidy i poliamidokwasy zawierające pochodne azobenzenu”, Konferencja Naukowa „Pomiędzy Naukami zjazd chemików i fizyków”, Chorzów 26. 09. 2014. 

Prezentacje plakatowe 

37. M. Wiącek, E. Schab-Balcerzak, "Synteza i charakterystyka polistyrenu zawierającego atomy fluoru", Pomiędzy Naukami - Zjazd Fizyków i Chemików. III Ogólnopolska Konferencja dla studentów i doktorantów, Chorzów, 26.09.2014.

36. M. Wiącek, E. Schab-Balcerzak. "Chemical modification of polystyrene in order to reduce itsflammability", Silesian Meeting on Polymer Materials, POLYMAT60. Zabrze, 30.06-01.07.2014.

35. K. Bijak, M. Grucela-Zając, M. Wiącek. S. Kula, M. Filapek, J. Sanetra, E. Schab-Balcerzak, New azomethine-diimides with thiophene units for optoelectronic applications, 13th International Conference on Electrical and Related Properties of Organic Solids, Świeradów Zdrój, 6-10.07.2014

34. J. Konieczkowska, M. Szala, M. Wójtowicz, M. Siwy, A. Sobolewska, J. Nycz, E. Schab-Balcerzak, „New azo-poly(etherimide)s for photonic and optoelectronic applications”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polymer Materials 60”, 30.06-01.07. 2014, Zabrze. 

33. J. Konieczkowska, M. Siwy, A. Sobolewska, E. Schab-Balcerzak, „Characterization of poly(amidc acid)s and polyimides bearing azobenzene moieties”, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Electrical and Related Properties of Organic Solids”, 06-10.07. 2014, Świeradów Zdrój. 

32. J. Konieczkowska, M. Siwy, A. Sobolewska, A. Kozanecka-Szmigiel, E. Schab-Balcerzak, „Nowe azopolimery dla zastosowań w fotonice i optoelektronice”, XIX Konferencja Naukowa “Kryształy Molekularne”, 08-12.09.2014, Sromowce Niżne.


2013


Prezentacje ustne

31. M. Wiącek, E. Schab-Balcerzak, "Modyfikacja chemiczna polistyrenu związkami zawierającymi atomy halogenowców i fosforu w celu redukcji jego palności", III Konferencja Generacja Synthos, Ustroń, 10-11.06.2013.

30. M. Wiącek, E. Schab-Balcerzak, "Synteza i charakterystyka polistyrenu zawierającego atomy fluoru", XXI Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów MODPOL, Kudowa Zdrój, 18-20.09.2013. 

Prezentacje plakatowe 

29. M. Wiącek, E. Schab-Balcerzak, "Modyfikacja chemiczna polistyrenu związkami zawierającymi atomy fluoru", 30 Zjazd Wiosenny SSPTChem, Augustów, 11-14.04.2013.

28. M. Wiącek, E. Schab-Balcerzak, "Synteza i charakterystyka polistyrenu zawierającego atomy bromu i chloru", Pomiędzy naukami, zjazd fizyków i chemików. II Ogólnopolska Konferencja dla studentów i doktorantów. Chorzów, 27.09.2013.

27. K. Bijak, M. Grucela-Zając, M. Filapek, E. Schab-Balcerzak „Thermal, optical and electrochemical poperties of azines and polyazines with thiophene units” 3rd Polish-French Workshop on Organic Electronics and Nanophotonics WOREN 2013, 17-21.02.2013, Muszyna-Złockie.

26. K. Bijak, E. Schab-Balcerzak „Synteza i charakterystyka nowych związków luminescencyjnych o potencjalnych zastosowaniach w optoelektronice” 30. Wiosenny Zjazd SSPTChem, 11-14.04.2013, Przewięź.

25. K. Bijak, E. Schab-Balcerzak „Synteza i charakterystyka nowych (poli)azyn o potencjalnych zastosowaniach w elektronice organicznej” XXI Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów, 18-20.09.2013, Kudowa Zdrój.

24. M. Madej, M. Grucela-Zając, K. Bijak, E. Schab-Balcerzak „Nowe poliazometiny zawierające grupy naftalenowe” XXI Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów, 18-20.09.2013, Kudowa Zdrój.

23. K. Bijak, E. Schab-Balcerzak „Synteza i charakterystyka nowych poliimidów dla zastosowań w optoelektronice organicznej” II Ogólnopolska Konferencja dla studentów i doktorantów „Pomiędzy Naukami”, 27.09.2013, Chorzów.

22. K. Bijak, M. Grucela-Zając, E. Schab-Balcerzak „Synteza i charakterystyka termotropowych diimidów perylenowych dla zastosowań w ogniwach słonecznych” II Konferencja z cyklu Innowacje w Elektrotechnice – Fotowoltaika: od syntezy materiału do konstrukcji ogniwa słonecznego, 22.10.2013, Wrocław. 

21. M. Grucela-Zając, E. Schab-Balcerzak, J. Gasiorowski, “The alternating donoracceptor compounds consist of naphthalene diimide, imine and triphenylamine units”, Workshop on Organic Electronics and Nanophotonics, WOREN, 17-21.02.2013, Złockie.

20. M. Grucela-Zajac, J. Gasiorowski, E. D. Glowacki, D. H. Apaydin, N. S. Sariciftci, E. Schab-Balcerzak, “New azomethines consisting of thiophene and triphenylamine units for photovoltaic application”,  Solar Energy for World Peace, 17-19.08.2013, Stanbuł. 

19. M. Grucela-Zając, S. Kula, E. Schab-Balcerzak, „Nowe azometinonaftalenodiimidy dla zastosowań w optoelektronice”. Pomiędzy Naukami Zjazd Fizyków i Chemików, II Ogólnopolska Konferencja dla studentów i doktorantów, 27.09.2013, Chorzów. 

18. M. Grucela-Zajac, E. Schab-Balcerzak, „Nowe poliazometiny zawierające pierścienie tiofenowe dla zastosowań w fotowoltaice”,  II Konferencja z cyklu Innowacje w Elektrotechnice, Fotowoltaika: od syntezy do konstrukcji ogniwa słonecznego, 22.10.2013, Wrocław. 

17. J. Konieczkowska, M. Siwy, E. Schab-Balcerzak, Anna Sobolewska, „Poliimidy fotochromowe- wpływ sposobu przyłączenia chromoforu na wybrane właściwości fizykochemiczne”, 30 Wiosenny Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 11-14. 04. 2013, Przewięź.

16. J. Konieczkowska, M. Siwy, A. Sobolewska, M. Wiącek, E. Schab-Balcerzaka, „Właściwości fizykochemiczne nowych polieteroimidów fotochromowych zawierających pochodną azopirydyny”, II Konferencja Naukowa „Pomiędzy Naukami- zjazd chemików i fizyków”, 27. 09. 2013, Chorzów. 


2012


Prezentacje ustne

15. M. Wiącek. E. Schab-Balcerzak, "Synteza polistyrenu o zredukowanej palności", Konferencja Generacja Synthos, Wisła, 14-15.06.2012.

14. M. Wiącek, E. Schab-Balcerzak, "Zastosowanie antypirenów reaktywnych zawierających atomy halogenowców w celu ograniczenia palności polistyrenu", II Konferencja Generacja Synthos, Oświęcim, 13-14.12.2012.

13. K. Bijak, M. Grucela-Zając, E. Schab-Balcerzak „Synteza i charakterystyka ciekłokrystalicznych azometin zawierających pierścienie imidowe”, 55. Zjazd PTChem i SITPChem, 16-20.09.2012, Białystok.

12. M. Grucela-Zając, E. Schab-Balcerzak, „Azometinonaftalenodiimidy – nowe połprzewodniki organiczne”,  29 Zjazd Wiosenny SSPTChem, 18-22.04.2012, Łazy.

11. M. Grucela-Zając, E. Schab-Balcerzak, "Poliimidy – wpływ budowy chemicznej na wybrane właściwości fizyczne”, 55 Zjazd PTChem i SITPChem, 16-20.09.2012, Białystok. 

Prezentacje plakatowe 

10. M. Wiqcek, E. Schab-Balcerzak, "Synteza fosforoorganicznych pochodnych styrenu", 55 zjazd PTChem i SITPChem, Białystok, 16-20.09.2012.

9. M. Wiącek, M. Chyła, J. Nycz, "Funkcjonalizucja pochodnych hydroksychinolin za pomocą karbenów typu Fisher'a", 55 zjazd PTChem i SITPChem, Białystok.16-20.09.2012.

8. M. Wiącek, E. Schab-Balcerzak, "Przegląd metod uniepalniania polistyrenu z zastosowaniem antypirenów reaktywnych", Pomiędzy naukami, zjazd fizyków i chemików. I Ogólnopolska Konferencja dla studentów i doktorantów, Chorzów, 05.10.2012.

7. K. Bijak, M. Grucela-Zając, M. Filapek, E. Schab-Balcerzak „Synteza i charakterystyka azyn oraz poliazyn zawierających pierścienie tiofenowe”,  29. Wiosenny Zjazd SSPTChem, 18-22.04.2012, Łazy

6. K. Bijak, E. Schab-Balcerzak „Synteza i charakterystyka termotropowych diimidów perylenowych”, XVIII Ogólnopolska Konferencja „Kryształy Molekularne 2012”, 10-14.09.2012, Gdańsk

5. K. Bijak, M. Grucela-Zając, S. Kula, E. Schab-Balcerzak „Synteza i charakterystyka azometinodiimidów zawierających pierścienie tiofenowe”, 55. Zjazd PTChem i SITPChem, 16-20.09.2012, Białystok

4. K. Bijak, E. Schab-Balcerzak „Azyny oraz poliazyny jako materiały o potencjalnych zastosowaniach w elektronice organicznej”,  I Ogólnopolska Konferencja dla studentów i doktorantów „Pomiędzy Naukami”, 5.10.2012, Chorzów

3. K. Bijak, M. Grucela-Zając, M. Filapek, E. Schab-Balcerzak „Thermal, optical and electrochemical poperties of azines and polyazines with thiophene units” 3rd Polish-French Workshop on Organic Electronics and Nanophotonics WOREN 2013, 17-21.02.2013, Muszyna-Złockie. 

2. M. Grucela-Zając, E. Schab-Balcerzak, „Azometinonaftalenodiimidy – potencjalne materiały dla optoelektroniki”,  XVIII Ogolnopolska Konferencja „Kryształy Molekularne 2012”, 10-14.09.2012, Gdańsk.

1. M. Grucela-Zając, E. Schab-Balcerzak, „Optoelektronika – nowe materiały, nowe możliwości”, Pomiędzy Naukami- I Ogólnopolska Konferencja Studentów i doktorantów, 05.10.2012, Chorzów.