Projekty realizowane: 


1. Projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu OPUS pt. "Nowe konstrukcje polimerowe do budowy ogniw fotowoltaicznych". 

Czas realizacji: 2017-2020. 

Wartość finansowania: 1 023 570 zł 

 


Projekty zrealizowane:


1. Projekt finansowany przez NCBiR pt. "Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki".

Projekt nr PBS2/A5/40/2014 Organomet, zadanie nr 8.

Czas realizacji: 2014-2016.