Rok 2018


UDZIELONE PATENTY

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
412166 29.04.2015 PL 227758
31.01.2018
SWINAREW ANDRZEJ 
GROBELNY ZBIGNIEW
  JASIK KRZYSZTOF 
ROZWADOWSKA BEATA 
 OKŁA HUBERT 
GABOR JADWIGA
ŁĘŻNIAK MARTA 
FLAK TOMASZ 
PAWELAK MARIAN
PEST PATRYCJA
WYSOKIŃSKA JUSTYNA 
SWINAREW BEATA
Przyrząd do weryfikacji działania i kalibracji urządzeń do pomiarów ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza tonometrów Goldm. 

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
416237 23.02.2016 PL
13.04.2018

STANISŁAW KROMPIEC
SŁAWOMIR KULA
MICHAŁ FILAPEK
AGATA SZŁAPA
DANIEL MATUSZCZYK
PATRYCJA WESOŁOWSKA
ZUZANNA MITRĘGA
JOANNA SZLAGOR
EMILIA WÓJCIK

Sposób otrzymywania 2,2'-bis(3,4-etylenodioksytiofenu)

Rok 2017


UDZIELONE PATENTY

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
 411774  27.03.2015

PL 224688

31.01.2017

 SWINAREW ANDRZEJ
GROBELNY ZBIGNIEW
FLAK TOMASZ 
GABOR JADWIGA 
JUREK-SULIGA JUSTYNA ŁĘŻNIAK MARTA SKRZECZYNA KINGA
Sposób otrzymywania polieterów gwiaździstych oraz zastosowanie soli potasowych cyklicznego polialkoholu, zwłaszcza alkoholu pentawodorotlenwego, w celu otrzymywania polieterów gwiaździstych 

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
 411775 27.03.2015   PL 225840
31.05.2017
SWINAREW ANDRZEJ
GROBELNY ZBIGNIEW
 FLAK TOMASZ 
GABOR JADWIGA 
JUREK-SULIGA JUSTYNA 
ŁĘŻNIAK MARTA 
SKRZECZYNA KINGA
Sposób otrzymywania polimerów, zwłaszcza polieterów, kompleksujących kationy metali.

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
411969 13.04.2015 PL 225749
31.05.2017

SWINAREW ANDRZEJ
GROBELNY ZBIGNIEW  
JASIK KRZYSZTOF
OKŁA HUBERT
ROZWADOWSKA BEATA 
NOWICKI GRZEGORZ 
FLAK TOMASZ 
GABOR JADWIGA 
ŁĘŻNIAK MARTA 
SWINAREW BEATA
Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza poliwęglanu, o właściwościach antybakteryjnych, stosowanych w druku przestrzennym.

 

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
 409479 12.09.2014 PL 225946
30.06.2017
GROBELNY ZBIGNIEW
SWINAREW ANDRZEJ 
JUREK-SULIGA JUSTYNA 
SKRZECZYNA KINGA
GABOR JADWIGA 
FLAK TOMASZ
Sposób otrzymywania poli(B-butyrolaktonu)

 

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
409480  12.09.2014 PL 225839
31.05.2017
GROBELNY ZBIGNIEW
SWINAREW ANDRZEJ 
JUREK-SULIGA JUSTYNA 
SKRZECZYNA KINGA
ŁĘŻNIAK MARTA 
Sposób otrzymywania poli(e-caplrolaktonu)

 

 

nr zgłoszenia

data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł

411773

 27.03.2015

PL 227239
30.11.2017

SWINAREW ANDRZEJ
GROBELNY ZBIGNIE
FLAK TOMASZ
GABOR JADWIGA
JUREK-SULIGA JUSTYNA
ŁĘŻNIAK MARTA
SKRZECZYNA KINGA

 Sposób otrzymywania fotoluminescencyjnych polieterów i politioeterów
         
         

nr zgłoszenia

data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
413232 23.07.2015 PL 227529
29.12.2017
SWINAREW ANDRZEJ
GROBELNY ZBIGNIEW
JASIK KRZYSZTOF ROZWADOWSKA BEATA NOWICKI GRZEGORZ
FLAK TOMASZ

GABOR JADWIGA
ŁĘŻNIAK MARTA

OKŁA HUBERT
Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza na bazie poliwęglanu, polilaktydu lub modyfikowanych kopolimerów i modyfikowane poliestry lub modyfikowane kopolimery otrzymane tym sposobem

 

ZGŁOSZENIA PATENTOWE 

nr zgłoszenia

data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
422411  31.07.2017   -

EWA SCHAB-BALCERZAK
MATEUSZ KORZEC
SONIA KOTOWICZ 

 Sposób otrzymywania symetrycznych 2,6-dipodstawionych 1,4,5,8-naftalenodiimidów

Rok 2015


UDZIELONE PATENTY

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
 -  -

 

ZGŁOSZENIA PATENTOWE 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
411773  27.03.2015  SWINAREW ANDRZEJ 
GROBELNY ZBIGNIEW
 
FLAK TOMASZ 
GABOR JADWIGA 
JUREK-SULIGA JUSTYNA ŁĘŻNIAK MARTA SKRZECZYNA KINGA 
 
 Sposób otrzymywania fotoluminescencyjnych polieterów i politioeterów

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
411774 27.03.2015    - SWINAREW ANDRZEJ 
GROBELNY ZBIGNIEW
FLAK TOMASZ 
GABOR JADWIGA 
JUREK-SULIGA JUSTYNA ŁĘŻNIAK MARTA SKRZECZYNA KINGA 
Sposób otrzymywania polieterów gwiaździstych oraz zastosowanie soli potasowych cyklicznego polialkoholu, zwłaszcza alkoholu pentawodorotlenwego, w celu otrzymywania polieterów gwiaździstych

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
 411775 27.03.2015    SWINAREW ANDRZEJ
GROBELNY ZBIGNIEW
 FLAK TOMASZ 
GABOR JADWIGA 
JUREK-SULIGA JUSTYNA ŁĘŻNIAK MARTA SKRZECZYNA KINGA
 Sposób otrzymywania polimerów, zwłaszcza polieterów, kompleksujących kationy metali

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
411969 13.04.2015 - SWINAREW ANDRZEJ
GROBELNY ZBIGNIEW JASIK KRZYSZTOF 
OKŁA HUBERT 
ROZWADOWSKA BEATA NOWICKI GRZEGORZ 
FLAK TOMASZ 
GABOR JADWIGA 
ŁĘŻNIAK MARTA 
SWINAREW BEATA
Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza poliwęglanu, o właściwościach antybakteryjnych, stosowanych w druku przestrzennym

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
412166 29.04.2015 - SWINAREW ANDRZEJ 
GROBELNY ZBIGNIEW
  JASIK KRZYSZTOF  ROZWADOWSKA BEATA  OKŁA HUBERT 
GABOR JADWIGA
ŁĘŻNIAK MARTA 
FLAK TOMASZ 
PAWELAK MARIAN
PEST PATRYCJA
WYSOKIŃSKA JUSTYNA SWINAREW BEATA
Przyrząd do weryfikacji działania i kalibracji urządzeń do pomiarów ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza tonometrów Goldmanna 

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
413232 23.07.2015 -

SWINAREW ANDRZEJ 
GROBELNY ZBIGNIEW
JASIK KRZYSZTOF ROZWADOWSKA BEATA  NOWICKI GRZEGORZ 
FLAK TOMASZ 
GABOR JADWIGA
ŁĘŻNIAK MARTA 
OKŁA HUBERT

 sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza na bazie poliwęglanu, polilaktydu lub modyfikowanych kopolimerów, w szczególności zawierających poli(akrylonitrylo-butadieno-styren)

 Rok 2014


 UDZIELONE PATENTY

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
395493   01.07.2011  

PL 217497

 31.07.2014

STOLARZEWICZ ANDRZEJ
GROBELNY ZBIGNIEW
  SZCZEPANSKI MARCIN  SWINAREW ANDRZEJ 
Sposób otrzymywania poli(tlenku propylenu)

 

ZGŁOSZENIA PATENTOWE 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
407902 14.04.2014 - SCHAB-BALCERZAK EWA  NYCZ JACEK 
WIĄCEK MAŁGORZATA KONDRATOWICZ FILIP
Nowe P-winylobenzyle i metoda ich produkcji

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
 409478 12.09.2014   - GROBELNY ZBIGNIEW
SWINAREW ANDRZEJ  JUREK-SULIGA JUSTYNA SKRZECZYNA KINGA
GABOR JADWIGA 
Sposób otrzymywania polietero-dioli 

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
 409479 12.09.2014   - GROBELNY ZBIGNIEW
SWINAREW ANDRZEJ  JUREK-SULIGA JUSTYNA SKRZECZYNA KINGA
GABOR JADWIGA 
FLAK TOMASZ
Sposób otrzymywania poli(B-butyrolaktonu)

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
 409480 12.09.2014   - GROBELNY ZBIGNIEW
SWINAREW ANDRZEJ  JUREK-SULIGA JUSTYNA SKRZECZYNA KINGA
ŁĘŻNIAK MARTA 
Sposób otrzymywania poli(e-caplrolaktonu)

Rok 2012


UDZIELONE PATENTY

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
379002  17.02.2006 PL 210912
30.03.2012
 
ANDRZEJ STOLARZEWICZ
ZBIGNIEW GROBELNY WOJCIECH PISARSKI BARBARA MOREJKO ANDRZEJ SWINAREW JUOZAS GRAZULEVICIUS VYTAUTAS GETAUTIS
 BEATA KLEJEWSKA
Sposób otrzymywania polieterów o właściwościach fotoluminescencyjnych i fotoprzewodzących

 


Rok 2011


UDZIELONE PATENTY

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
 -  -

 

ZGŁOSZENIA PATENTOWE 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
395493   01.07.2011   - STOLARZEWICZ ANDRZEJ
GROBELNY ZBIGNIEW
  SZCZEPANSKI MARCIN  SWINAREW ANDRZEJ 
Sposób otrzymywania poli(tlenku propylenu)