Rok 2017


UDZIELONE PATENTY

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
 411774  27.03.2015

PL 224688

31.01.2017

 SWINAREW ANDRZEJ 
GROBELNY ZBIGNIEW
FLAK TOMASZ 
GABOR JADWIGA 
JUREK-SULIGA JUSTYNA ŁĘŻNIAK MARTA SKRZECZYNA KINGA
Sposób otrzymywania polieterów gwiaździstych oraz zastosowanie soli potasowych cyklicznego polialkoholu, zwłaszcza alkoholu pentawodorotlenwego, w celu otrzymywania polieterów gwiaździstych 

 

ZGŁOSZENIA PATENTOWE 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
422411  31.07.2017   -

EWA SCHAB-BALCERZAK
MATEUSZ KORZEC
SONIA KOTOWICZ 

 Sposób otrzymywania symetrycznych 2,6-dipodstawionych 1,4,5,8-naftalenodiimidów

Rok 2015


UDZIELONE PATENTY

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
 -  -

 

ZGŁOSZENIA PATENTOWE 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
411773  27.03.2015  SWINAREW ANDRZEJ 
GROBELNY ZBIGNIEW
 
FLAK TOMASZ 
GABOR JADWIGA 
JUREK-SULIGA JUSTYNA ŁĘŻNIAK MARTA SKRZECZYNA KINGA 
 
 Sposób otrzymywania fotoluminescencyjnych polieterów i politioeterów

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
411774 27.03.2015    - SWINAREW ANDRZEJ 
GROBELNY ZBIGNIEW
FLAK TOMASZ 
GABOR JADWIGA 
JUREK-SULIGA JUSTYNA ŁĘŻNIAK MARTA SKRZECZYNA KINGA 
Sposób otrzymywania polieterów gwiaździstych oraz zastosowanie soli potasowych cyklicznego polialkoholu, zwłaszcza alkoholu pentawodorotlenwego, w celu otrzymywania polieterów gwiaździstych

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
 411775 27.03.2015    SWINAREW ANDRZEJ
GROBELNY ZBIGNIEW
 FLAK TOMASZ 
GABOR JADWIGA 
JUREK-SULIGA JUSTYNA ŁĘŻNIAK MARTA SKRZECZYNA KINGA
 Sposób otrzymywania polimerów, zwłaszcza polieterów, kompleksujących kationy metali

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
411969 13.04.2015 - SWINAREW ANDRZEJ
GROBELNY ZBIGNIEW JASIK KRZYSZTOF 
OKŁA HUBERT 
ROZWADOWSKA BEATA NOWICKI GRZEGORZ 
FLAK TOMASZ 
GABOR JADWIGA 
ŁĘŻNIAK MARTA 
SWINAREW BEATA
Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza poliwęglanu, o właściwościach antybakteryjnych, stosowanych w druku przestrzennym

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
412166 29.04.2015 - SWINAREW ANDRZEJ 
GROBELNY ZBIGNIEW
  JASIK KRZYSZTOF  ROZWADOWSKA BEATA  OKŁA HUBERT 
GABOR JADWIGA
ŁĘŻNIAK MARTA 
FLAK TOMASZ 
PAWELAK MARIAN
PEST PATRYCJA
WYSOKIŃSKA JUSTYNA SWINAREW BEATA
Przyrząd do weryfikacji działania i kalibracji urządzeń do pomiarów ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza tonometrów Goldmanna 

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
413232 23.07.2015 -

SWINAREW ANDRZEJ 
GROBELNY ZBIGNIEW
JASIK KRZYSZTOF ROZWADOWSKA BEATA  NOWICKI GRZEGORZ 
FLAK TOMASZ 
GABOR JADWIGA
ŁĘŻNIAK MARTA 
OKŁA HUBERT

 sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza na bazie poliwęglanu, polilaktydu lub modyfikowanych kopolimerów, w szczególności zawierających poli(akrylonitrylo-butadieno-styren)

 Rok 2014


 UDZIELONE PATENTY

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
395493   01.07.2011  

PL 217497

 31.07.2014

STOLARZEWICZ ANDRZEJ
GROBELNY ZBIGNIEW
  SZCZEPANSKI MARCIN  SWINAREW ANDRZEJ 
Sposób otrzymywania poli(tlenku propylenu)

 

ZGŁOSZENIA PATENTOWE 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
407902 14.04.2014 - SCHAB-BALCERZAK EWA  NYCZ JACEK 
WIĄCEK MAŁGORZATA KONDRATOWICZ FILIP
Nowe P-winylobenzyle i metoda ich produkcji

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
 409478 12.09.2014   - GROBELNY ZBIGNIEW
SWINAREW ANDRZEJ  JUREK-SULIGA JUSTYNA SKRZECZYNA KINGA
GABOR JADWIGA 
Sposób otrzymywania polietero-dioli 

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
 409479 12.09.2014   - GROBELNY ZBIGNIEW
SWINAREW ANDRZEJ  JUREK-SULIGA JUSTYNA SKRZECZYNA KINGA
GABOR JADWIGA 
FLAK TOMASZ
Sposób otrzymywania poli(B-butyrolaktonu)

 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
 409480 12.09.2014   - GROBELNY ZBIGNIEW
SWINAREW ANDRZEJ  JUREK-SULIGA JUSTYNA SKRZECZYNA KINGA
ŁĘŻNIAK MARTA 
Sposób otrzymywania poli(e-caplrolaktonu)

Rok 2011


UDZIELONE PATENTY

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
 -  -

 

ZGŁOSZENIA PATENTOWE 

nr zgłoszenia data pierwszeństwa nr i data nad. patentu Twórcy Tytuł
395493   01.07.2011   - STOLARZEWICZ ANDRZEJ
GROBELNY ZBIGNIEW
  SZCZEPANSKI MARCIN  SWINAREW ANDRZEJ 
Sposób otrzymywania poli(tlenku propylenu)