Nauka o polimerach jest obecnie na etapie intensywnego rozwoju, zarówno od strony badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Jednym z przejawów tej sytuacji jest łatwy do zaobserwowania fakt powstawania nowych koncepcji dot. syntezy i modyfikacji makrocząsteczek w celu uzyskania materiałów o coraz lepszych właściwościach fizycznych i nowych potencjałach aplikacyjnych.

Zakład Chemii Polimerów swoją działalność rozpoczął w październiku 2010 r.